Jag som arbetar på mottagningen heter Malin. Jag har arbetat som samtalsterapeut sedan 2008.  Jag har många års erfarenhet av att arbeta både individuellt, familjeterapeutiskt,  med par, grupper och i handledning.

Jag har också många års erfarenhet av psykiatriskt arbete både i slutenvård och på öppenvårds mottagning i Region Värmland.

Jag är specialistutbildad inom ätstörningsproblematik.

Varmt välkommen.